bezorgkoekies.nl

In moeilijke tijden is het nog belangrijker om voor elkaar te zorgen. Ook ik wil graag in deze bijzondere tijden voor elkaar zorgen. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om koekies te bakken en dat is direct de aanleiding geweest voor bezorgkoekies.nl te starten. Op deze manier kunnen we op een leuke en spontane manier voor elkaar zorgen. Jij zorgt voor een bestelling waarmee jij laat zien voor een ander te zorgen. Ik zorg dat de koekies vers worden gebakken en leuk worden ingepakt. Samen met jou persoonlijke boodschap bezorg ik de koekies in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Inmiddels hebben al veel mensen bij koekies laten bezorgen. Ook zijn er al diverse bedrijven en instellingen die bestellingen bij mij hebben geplaatst om zo nog veel meer mensen een KOEKIE van eigen deeg te bezorgen. De producten die ik gebruik voor mij koekies worden grotendeels bij lokale ondernemers ingekocht. Op die manier zorgen wij nog meer voor elkaar.

En kijk maar eens op mijn facebook pagina hoe enthousiast iedereen is met Bezorgkoekies.
Bel of app mij en vraag naar de mogelijkheden. Ik weet zeker dat we samen iets leuks kunnen realiseren;

Groetjes Sanne

06-39269548ZakelijkeEvents

Zakelijke events

ParticuliereEvents

Particuliere events

PubliekeEvents

Publieke events

Referenties

"Crévor Events"

Crévor Events

De leukste
evenementen met jou!

- Wij organiseren de leukste evenementen voor en met jou -
Concepten
Het Foutste Feest
Disco Dane Night
Oktoberfest Schiedam
Tributes Night
REO Tours
Tributes Night Nederland